Waarom Muziek? Waarom pianoles?

Muziek is expressie, Waarom muziek en waarom pianoles? Muziek is emotie, muziek is liefde. Muziek is naar mijn mening een van de hoogste kunstvormen die er bestaan. Muziek raakt je op de meest diepe wijze. Muziek is de enige taal die verschillende culturen op harmonische wijze en woordeloos met elkaar verbindt.

“Alle Menschen werden Brüder”, schreef Ludwig von Beethoven reeds in zijn bekendste symfonie, de 9e Symfonie. Communiceren via muziek is een unieke vorm. Vergelijk de sfeer onder het publiek bij een concert van bijvoorbeeld Marco Borsato in de Arena en een menigte op diezelfde plaats bij een voetbalwedstrijd:

 

 

De Jazzmuziek heeft een enorme bijdrage geleverd aan de integratie van zwart en blank! Muziek brengt je rust en voert je terug naar de kern van het bestaan en biedt de mogelijkheid bij je diepste emoties te komen. Muziek biedt in dit jachtige en digitale tijdperk handvatten aan kinderen en volwassenen. Het is wetenschappelijk aangetoond dat het zelf musiceren de motorische ontwikkeling stimuleert en concentratievermogen en rust bevordert, zelfs positief werkt op de ontwikkeling van de intelligentie. Het musiceren biedt kind en volwassene de mogelijkheid zijn gevoelens te uiten. Ieder op zijn eigen unieke wijze. Iedereen kan leren pianospelen in het eigen tempo en binnen de eigen mogelijkheden. Aan mij de uitdaging en boeiende taak dit proces zo goed mogelijk in onderlinge samenwerking te begeleiden.